تبلیغات
انیمه کلاب - ×27×

×27×

سه شنبه 22 دی 1394 11:01 ق.ظ

نویسنده : ❤ رزالین†رنگین کمان سرعتی❤
http://8pic.ir/images/tz6e0juluieypminsqh7.gif
هاییییییییییییی
من دوباره اومدم
خوبین؟؟
بنده یسسسس
خوب من میخوام این چند مدت که نبودم خاطره هامو تعریف کنم
چیه خوب دلم برا خاطره گفتن تنگ شده:|
برمیگردیم به:شنبه10:5

امروز تو مدرسه زنگ اخر امتحان ورزش داشتیم!اونم چی!؟
دراز نشست
خدایی پدرمون در اومد
خوب بر اساس دفتر نمره میرفتیم
اولش رکرد50شدش که دوست من زد
کمترینم18 شد
یکی از بچه ها(پادشاه موشها)بهش خندید به سر خودش اومد10 تا رفت
بعد سفید برفی(دوست دوران ابتداییم)رکرد و کردش60
منم هی هی اونجامیگفتم:من100تامیرم:|
خوب نوبت من رسیدش منم رفتم
چشامو بسته بودم تو دلم به خودم امید میدادم
به57که رسیدم خسته شده بودم
بعدش گفتم من میتووووونممممم
دوستم نایب هم پاهرو نگه داشته بود گفت:زود باش تو میتونی
منم تو دلم گفتم:من باید اینکارو بکنم
بخاطر ایاتو_چیه خو:|)
بخاطر دوستام
خلاصه به هر زوری شده خودمو به60رسوندم
 بعد اونم دوتا دیه رفتمرسیدم به62 و رکورد رو زدم
مرده بودم دیه نمیتونستم پاشم
خلاصه فرستادنمون حیاط ماهم رفتیم برف بازی کردیم
از اونجا هم یخ زدم
رسیدم خونه گرفتم خوابیدم تا ساعت4
همین دیه
ســایــونــارا
نظرات : ~>ثابت